תקנון שמים

דרך האתר ניתן לבצע הזמנות לכרטיסים ומנויים ולשלם עבורם.

במקרה של ביטול האירוע מסיבה כלשהי, המארגן, שמים ארגון נהול והפקה יחזיר לקונה את כספו בניכוי  5% דמי ביטול או 100 ₪ – הנמוך מבין השניים.

ביצוע ההחזר יהיה לכרטיס האשראי שבאמצעותו שילם הרוכש עבור הכרטיס.

ביטול הזמנה יתקבל בתוך 14 ימי עסקים מיום עשיית העסקה, ובלבד שהביטול ייעשה לפחות 7 ימי עסקים, קודם לתאריך המופע – הקודם מבין השניים.

לכל ביצוע ביטול או שינוי הזמנה, עליכם להודיע בכתב ל'שמים- ארגון, נהול והפקה' על כך, ניתן גם לשלוח פקס ל 03-5730033 או בדואר אלקטרוני cartisim@shamayim.co.il

 

ביצוע ההחזר יתבצע  תוך 14 ימי עסקים ממועד קבלת הודעת הביטול.

 

תמצית מתוך אתר האינטרנט של "הרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן":

לא ניתן לבטל עסקת מכר מרחוק במקרים הבאים:

*רכישת שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי 7* ימים או פחות שאינם ימי מנוחה** לפני מועד מתן השירות.

* נרכשו נכסים פסידים (נכסים מתכלים, בעלי חיי מדף קצרים.)

* נרכשו נכסים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן.

* נרכשו נכסים הניתנים לשיעתוק, הקלטה או שכפול שאריזתם המקורית נפתחה (למשל תקליטורים(.

* נרכש מיידע כהגדרתו בחוק המחשבים.

 

לחוק הגנת הצרכן לחץ כאן